Účetnictví
Mzdy
Daně
Profesionalita
Spolehlivost
Odpovědnost
Domovská stránka > Služby > Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Praha

Mzdy a personalistika
Poskytujeme kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů v souladu s platnou legislativou a to pro malé i velké organizace a to jak z Prahy tak prakticky z celé ČR.
Rozsah služeb je možné individuálně dohodnout, aby byla zajištěna maximální efektivnost celého procesu. Klientům nabízíme možnost získat vzdálený přístup do našeho softwaru, díky kterému má klient on-line přístup ke mzdovým a osobním datům zaměstnanců.

Nabízíme taktéž zpracování personální a mzdové agendy pouze pro management společnosti či vybrané zaměstnance. V tomto případě je možné pro zajištění maximální diskrétnosti vyplácet mzdy přes náš, k tomu účelu založený, bankovní účet.

Mzdovou a personální agendu zpracováváme na špičkovém programu od společnosti Nugget SW.

Zpracování poskytujeme ve dvou základních cenových variantách.

Varianta A

V této variantě jsou klientovi poskytovány veškeré služby za paušální měsíční poplatek za jednoho zaměstnance. Jedná se o tyto služby:
 • výpočet mezd, vedení mzdových listů zaměstnanců
 • příprava zápočtových listů zaměstnanců
 • vedení a vystavování evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • tisk skrytých výplatních pásek nebo příprava pásek v elektronické podobě
 • vytvoření příkazů k úhradě pro výplatu čistých mezd, daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování měsíčního přehledu sociálního pojištění a zdravotního pojištění
 • vytvoření elektronické sestavy pro import mzdových složek do účetnictví i v členění podle nákladových středisek,
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnance, kteří o to požádají
 • sestavení výkazu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování podkladů pro úrazové pojištění včetně komunikace s pojišťovnou
 • přihlašování, odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zúčtování penzijního připojištění případně jiných benefitů pro zaměstnance
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (pro účely půjček apod.)
 • zpracování oznámení Úřadu práce dle zákona o zaměstnanosti, včetně výpočtu odvodu (občané se ZPS)
 • zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny
 • vyplácení odměn za výkon funkce členů statutárního orgánu
 • srážky za stravenky
 • účast při kontrolách ze strany Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven a Úřadu práce
 • sestavování a odesílání statistických hlášení

Výše paušální ceny zohledňuje zejména počet zaměstnanců, objem požadovaných služeb, způsob předávaní podkladů vstupních dat ze strany klienta a způsob předávaní výstupů klientovi.

Varianta B

V této variantě jsou klientovi za paušální poplatek za jednoho zaměstnance poskytovány následující služby:
 • výpočet mezd, vypsání a vedení mzdových listů zaměstnanců
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • příprava výplatních pásek pro zaměstnance (tisk skrytých výplatních pásek nebo příprava pásek v elektronické podobě)
 • vytvoření příkazů k úhradě pro výplatu čistých mezd zaměstnanců včetně srážek na jejich bankovní účty
 • vytvoření příkazů k úhradě pro odvod daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování měsíčního přehledu sociálního pojištění a zdravotního pojištění
 • vytvoření elektronické sestavy pro import mzdových složek do účetnictví i v členění podle nákladových středisek,
 • zúčtování penzijního připojištění případně jiných benefitů pro zaměstnance
 • vyplácení odměn za výkon funkce členů statutárního orgánu/ představenstva a dozorčí rady
 • srážky za stravenky
Cenou za položku jsou zpoplatněny tyto služby:
 • příprava zápočtových listů zaměstnanců
 • vystavování evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • přihlašování, odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (pro účely půjček apod.)
 • zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnance, kteří o to požádají
Hodinovou sazbou jsou zpoplatněny tyto služby:
 • účast při kontrolách ze strany Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven a Úřadu práce
 • sestavování a odesílání statistických hlášení
 • zpracování podkladů pro úrazové pojištění včetně komunikace s pojišťovnou
 • sestavení výkazu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování oznámení Úřadu práce dle § 24 odst. 8 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, včetně výpočtu odvodu (občané se ZPS)
Výše jednotlivých cen zohledňuje zejména počet zaměstnanců, objem požadovaných služeb, způsob předávaní podkladů vstupních dat ze strany klienta a způsob předávaní výstupů klientovi.

V obou variantách je možné pro klienta zřídit zabezpečený on-line přístup způsobem „VPN klient“.
Další poskytované služby:

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.