Účetnictví
Mzdy
Daně
Profesionalita
Spolehlivost
Odpovědnost
Domovská stránka > Výhody > On-line přístup

On-line přístup

Online

On-line přístup do mzdového a účetního systému

 
Našim klientům nabízíme možnost on-line přístupu k jejich účetním či mzdovým datům. Klienti mohou tuto službu využít buď pouze k nahlížení, nebo i k aktivní práci.
 
Pasivní přístup
 • klient má k dispozici stálý přístup k účetním a mzdovým datům bez možnosti cokoliv zadávat či měnit 
 
Aktivní přístup
 • klient má k dispozici stálý přístup k účetním a mzdovým datům s možností zadávat data k vybraným účetním či mzdovým agendám 
 • klient si ponechává některé činnosti, které provádí sám. V účetnictví si klienti obvykle ponechávají například vystavování faktur, vedení pokladny, vystavování platebních příkazů apod. Ve mzdové agendě klienti mohou např. zadávat personální data, doplňující údaje,  apod. 
   
Aby bylo možné on-line přístup zřídit, je potřeba na straně klienta splnit určité předpoklady:
 • klient si musí mít licenci k námi používanému software na stanicích, na kterých chce mít on-line přístup 
 • stanice musí být připojené k internetu 
 
Naším úkolem potom bude:
 • zajistit technickou realizaci 
 • nastavit přístupová oprávnění 
 
Náklady na zřízení on-line přístupu klienta odpovídají pouze skutečným nákladům na SW licence a technické řešení. To znamená, že náklady klienta budou zahrnovat pouze:
 • Náklady na SW licence 
  • účetního systému Duel od společnosti Ježek software s.r.o 
  • mzdového systému od společnosti Nugget SW, s.r.o. 
 • náklady na IT služby spojené s vytvořením VPN tunelu

Aktivního vzdáleného přístupu lze výborně využít pro optimalizaci a zefektivnění účetních a mzdových procesů. Optimálním rozdělením činností mezi klienta a nás, získá klient službu šitou na míru jeho potřebám. Klient si tak ponechá výhodu, kterou poskytuje vlastní mzdová či finanční účtárna a zároveň získá veškeré výhody, které nabízí externí zpracování (úspora nákladů, zastupitelnost atd.).
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.