Mzdy a personalistika Praha
Mzdy a personalistika
Poskytujeme kompletní zpracování mezd včetně všech souvisejících úkonů v souladu s platnou legislativou a to pro malé i velké organizace a to jak z Prahy tak prakticky z celé ČR.
Rozsah služeb je možné individuálně dohodnout, aby byla zajištěna maximální efektivnost celého procesu. Klientům nabízíme možnost získat vzdálený přístup do našeho softwaru, díky kterému má klient on-line přístup ke mzdovým a osobním datům zaměstnanců.

Nabízíme taktéž zpracování personální a mzdové agendy pouze pro management společnosti či vybrané zaměstnance. V tomto případě je možné pro zajištění maximální diskrétnosti vyplácet mzdy přes náš, k tomu účelu založený, bankovní účet.

Mzdovou a personální agendu zpracováváme na špičkovém programu od společnosti Nugget SW.

Zpracování poskytujeme ve dvou základních cenových variantách.

Varianta A

V této variantě jsou klientovi poskytovány veškeré služby za paušální měsíční poplatek za jednoho zaměstnance. Jedná se o tyto služby:
 • výpočet mezd, vedení mzdových listů zaměstnanců
 • příprava zápočtových listů zaměstnanců
 • vedení a vystavování evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • tisk skrytých výplatních pásek nebo příprava pásek v elektronické podobě
 • vytvoření příkazů k úhradě pro výplatu čistých mezd, daně z příjmu a sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování měsíčního přehledu sociálního pojištění a zdravotního pojištění
 • vytvoření elektronické sestavy pro import mzdových složek do účetnictví i v členění podle nákladových středisek,
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnance, kteří o to požádají
 • sestavení výkazu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování podkladů pro úrazové pojištění včetně komunikace s pojišťovnou
 • přihlašování, odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zúčtování penzijního připojištění případně jiných benefitů pro zaměstnance
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (pro účely půjček apod.)
 • zpracování oznámení Úřadu práce dle zákona o zaměstnanosti, včetně výpočtu odvodu (občané se ZPS)
 • zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny
 • vyplácení odměn za výkon funkce členů statutárního orgánu
 • srážky za stravenky
 • účast při kontrolách ze strany Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven a Úřadu práce
 • sestavování a odesílání statistických hlášení

Výše paušální ceny zohledňuje zejména počet zaměstnanců, objem požadovaných služeb, způsob předávaní podkladů vstupních dat ze strany klienta a způsob předávaní výstupů klientovi.

Varianta B

V této variantě jsou klientovi za paušální poplatek za jednoho zaměstnance poskytovány následující služby:
 • výpočet mezd, vypsání a vedení mzdových listů zaměstnanců
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • příprava výplatních pásek pro zaměstnance (tisk skrytých výplatních pásek nebo příprava pásek v elektronické podobě)
 • vytvoření příkazů k úhradě pro výplatu čistých mezd zaměstnanců včetně srážek na jejich bankovní účty
 • vytvoření příkazů k úhradě pro odvod daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění
 • zpracování měsíčního přehledu sociálního pojištění a zdravotního pojištění
 • vytvoření elektronické sestavy pro import mzdových složek do účetnictví i v členění podle nákladových středisek,
 • zúčtování penzijního připojištění případně jiných benefitů pro zaměstnance
 • vyplácení odměn za výkon funkce členů statutárního orgánu/ představenstva a dozorčí rady
 • srážky za stravenky
Cenou za položku jsou zpoplatněny tyto služby:
 • příprava zápočtových listů zaměstnanců
 • vystavování evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnanců
 • přihlašování, odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • vystavování potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (pro účely půjček apod.)
 • zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za zaměstnance, kteří o to požádají
Hodinovou sazbou jsou zpoplatněny tyto služby:
 • účast při kontrolách ze strany Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven a Úřadu práce
 • sestavování a odesílání statistických hlášení
 • zpracování podkladů pro úrazové pojištění včetně komunikace s pojišťovnou
 • sestavení výkazu vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • zpracování oznámení Úřadu práce dle § 24 odst. 8 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, včetně výpočtu odvodu (občané se ZPS)
Výše jednotlivých cen zohledňuje zejména počet zaměstnanců, objem požadovaných služeb, způsob předávaní podkladů vstupních dat ze strany klienta a způsob předávaní výstupů klientovi.

V obou variantách je možné pro klienta zřídit zabezpečený on-line přístup způsobem „VPN klient“.
Další poskytované služby:

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.