Účetnictví
Mzdy
Daně
Profesionalita
Spolehlivost
Odpovědnost
Domovská stránka > Výhody > Služby na míru

Služby na míru - mzdy, účetnictví

Řešení na míru
Jsme si vědomi toho, že každý klient je jedinečný a má své specifické požadavky. Naši klienti od nás mohou očekávat maximální vstřícnost a připravenost respektovat jejich individuální potřeby. Výsledkem jsou potom služby šité na míru potřebám klienta. Klient od nás vždy dostane to, co očekává.
 
Mzdy a personalistika
Našim klientům poskytujeme zpracování mezd pro celou společnost nebo pouze pro management společnosti. Individuálně lze nastavit zejména způsob zadávání osobních a mzdových údajů do systému a způsob předávání mzdových výstupů…
 
Zde je konkrétní příklad, efektivního rozdělení činností mezi nás a klienta:

 
MY
KLIENT
 • zadání údajů o nových zaměstnancích
 • import a zadání vstupních údajů pro výpočet mezd
 • výpočet mezd
 • tisk skrytých výplatních pásek
 • zpracování a odeslání veškerých měsíčních hlášení na SSZ, ZP a FÚ
 • příprava hromadného platebního příkazu a odeslání do banky – primární autorizace
 • sestavení reportů pro potřeby řízení společnosti dle zadání
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců u SSZ a  ZP, případně u ÚP u cizinců
 • vystavování potvrzení o zaměstnání a evidenčních listů
 • tisk mzdových listů
 • roční zúčtování daní zaměstnanců
 • sestavování statistických hlášení
 • zastupování při kontrolách u SSZ, ZP a FÚ
 • uzavírání pracovních smluv
 • zadávání osobních údajů zaměstnanců, zejména pro potřeby personalistiky (vzdělávání, zdravotní prohlídky, funkce, dodatky pracovních smluv, atp.).
 • sledování docházky
 • příprava podkladů pro měsíční zpracování mezd
 • finální autorizace hromadného platebního příkazů
(jedná se stručný přehled hlavních činností)
 
 
Účetnictví a daně
V tomto případě je možné nastavit rozsah spolupráce od účetní supervize až po kompletní převzetí celé agendy.
 
Účetní supervize předpokládá, že klient má vlastní účetní a potřebuje zajistit kontrolu metodické správnosti účetnictví a pomoc s řešením neobvyklých případů. Účtování je prováděno klientem a my provádíme kontrolu správnosti účtování a poskytujeme poradenství v případě nestandardních účetních případů.
 
Protipólem supervize je kompletní převzetí účetnictví na základě klientem předaných podkladů. Tato spolupráce nevyžaduje žádné účetní znalosti klienta. O veškerou účetní a daňovou agendu se postaráme my a to vč. např. komunikace s finančním úřadem a ostatními orgány státní správy.
 
Mezi těmito protipóly se nachází prostor pro efektivní rozdělení činností mezi nás a klienta. Typický příklad rozdělení činností mezi nás a klienta:
 
MY
KLIENT
 • účtování vydaných a přijatých faktur
 • účtování pokladny
 • účtování bankovních výpisů
 • účtování skladových pohybů
 • příprava platebních příkazů
 • zpracování všech daňových přiznání
 • Vystavování faktur
 • Vedení pokladny
 • Vedení skladů
 • Autorizace platebních příkazů
(jedná se stručný přehled hlavních činností)

 
Efektivním rozdělením činností zajistíme pokrytí potřeb v oblasti účetnictví a daní s minimálními možnými náklady.
 
Komplexní ekonomický servis
Jak již z názvu vyplývá, tato služba pokrývá veškerou ekonomickou agendu – účetnictví, daně a mzdy. I v tomto případě lze individuálně nastavit rozsah spolupráce v jednotlivých oblastech stejně jako v předchozích případech.
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.