Účetnictví
Mzdy
Daně
Profesionalita
Spolehlivost
Odpovědnost
Domovská stránka > Služby > Účetnictví a daně

Účetnictví a daně Praha

Účetnictví a daně
Obdobně jako v oblasti personálních a mzdových agend poskytujeme vedení účetnictví, včetně zabezpečení daňové agendy a komunikace s orgány státní správy. Vedení účetnictví a vedení daňové agendy poskytujeme nejen pro klienty z Prahy ale prakticky z celé ČR. Pro management společnosti připravujeme pravidelné reporty a finanční analýzy dle jeho individuálních potřeb.

Vedení účetnictví v naší nabídce pokrývá zejména tyto činnosti:
 • vedení účetních knih, zpracování účetních dokladů - vše i v cizích měnách
 • evidence majetku včetně odpisů
 • vyhotovení účetní závěrky
 • zpracování všech daňových přiznání, přiznání k dani z příjmu možno i s odkladem
 • zastupování společnosti při jednání s úřady státní správy
 • sledování splatnosti závazků, vystavování příkazů k úhradě
 • zabezpečení platebního styku
 • sledování saldokonta klientů, případně vystavování upomínek a penalizačních faktur
 • sledování hospodaření dle středisek či projektů
 • příprava manažerských reportů dle potřeb klienta (obsah manažerských reportů jsme schopni navrhnout s ohledem na předmět činnosti a strategické cíle klienta)
 • finanční analýza (účelově zaměřené ad-hoc analýzy či pravidelné sledování a vyhodnocování nadefinovaných ukazatelů)

I v této oblasti je možné individuálně nastavit rozsah spolupráce od účetní supervize až po kompletní převzetí celé agendy. Pro potřeby klienta je možné zřídit vzdálený přístup do účetního systému, klient tak získá on-line přístup k účetním datům. Díky vzdálenému přístupu je možné, aby si klient například ponechal možnost vystavování pokladních dokladů, faktur, skladových příjemek a výdejek apod.
Další poskytované služby:

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.